ฤกษ์ดีที่จะถือศีล 2567 วันไหนดีสำหรับคนเกิดวันอังคาร
 1. ข่าววันนี้ News
kct6 พฤษภาคม 2024

ฤกษ์ดีที่จะถือศีล 2567 วันไหนดีสำหรับคนเกิดวันอังคาร

ฤกษ์ดีที่จะถือศีล 2567 วันไหนดีสำหรับคนเกิดวันอังคาร บท […]

ฤกษ์ดีที่จะถือศีล 2567 วันไหนดีสำหรับคนเกิดวันอังคาร

บทสรุป
สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ควรถือศีลในวันอังคารเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยฤกษ์ดีที่จะถือศีลในปี 2567 ได้แก่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 14 มีนาคม 11 เมษายน 9 พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน

บทนำ
การถือศีลเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าการถือศีลจะช่วยชำระล้างบาปกรรมและเสริมสร้างบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ถือ โดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันอังคารควรถือศีลในวันอังคารเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

 • ควรถือศีลนานแค่ไหน? โดยทั่วไปจะถือศีล 5 ข้อตลอดทั้งวัน
 • สามารถถือศีลแบบไหนได้บ้าง? สามารถถือได้ทั้งศีล 5 ศีล 8 หรือศีล 10 ตามความสามารถและความตั้งใจ
 • มีข้อห้ามอะไรขณะถือศีล? มีข้อห้าม เช่น การฆ่าสัตว์ การลักขโมย การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และการดื่มสุรา

วันมงคลสำหรับถือศีลสำหรับคนเกิดวันอังคาร ปี 2567

1. วันที่ 7 กุมภาพันธ์

 • ตรงกับวันมาฆบูชา
 • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 • เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรทำบุญกุศล

2. วันที่ 14 มีนาคม

 • ตรงกับวันมาฆบูชา
 • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 • เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรทำบุญกุศล

3. วันที่ 11 เมษายน

 • ตรงกับวันสงกรานต์
 • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 • เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรทำบุญกุศล

4. วันที่ 9 พฤษภาคม

 • ตรงกับวันวิสาขบูชา
 • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
 • เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรทำบุญกุศล

5. วันที่ 6 มิถุนายน

 • ตรงกับวันเข้าพรรษา
 • เป็นวันที่พระสงฆ์จะจำพรรษาในวัดตลอด 3 เดือน
 • เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรทำบุญกุศล

ผลบุญของการถือศีล

 • ก่อให้เกิดความสงบสุขทั้งทางกายและใจ
 • ส่งเสริมให้มีจิตใจดีงาม มีเมตตา กรุณา
 • ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและมีความสุข
 • ช่วยชำระล้างบาปกรรมในอดีต
 • เป็นการสะสมบุญกุศลเพื่อความสุขในภพหน้า

สรุป

การถือศีลเป็นกิจกรรมที่สร้างบุญกุศลและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ควรถือศีลในวันอังคารเพื่อความเป็นมงคลยิ่งขึ้น ฤกษ์ดีที่จะถือศีลในปี 2567 สำหรับคนเกิดวันอังคาร ได้แก่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 14 มีนาคม 11 เมษายน 9 พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน

คำหลัก

 • ฤกษ์ดีถือศีล
 • ถือศีลวันอังคาร
 • คนเกิดวันอังคาร
 • ผลบุญถือศีล
 • ปี 2567
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง