ฤกษ์บวช – ฤกษ์สึกพระ 2568 เดือนมกราคม เช็คฤกษ์แต่งงานสำหรับท่านที่ราศีเมษ
 1. ข่าววันนี้ News
kct11 พฤษภาคม 2024

ฤกษ์บวช – ฤกษ์สึกพระ 2568 เดือนมกราคม เช็คฤกษ์แต่งงานสำหรับท่านที่ราศีเมษ

ฤกษ์บวช – ฤกษ์สึกพระ 2568 เดือนมกราคม เช็คฤกษ์แต่ […]

ฤกษ์บวช – ฤกษ์สึกพระ 2568 เดือนมกราคม เช็คฤกษ์แต่งงานสำหรับท่านที่ราศีเมษ

บทสรุปผู้บริหาร

บทความนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับฤกษ์ที่เป็นมงคลสำหรับการบวช การสึกพระ และการแต่งงานในเดือนมกราคม 2568 โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษ บทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพิธีกรรมที่สำคัญเหล่านี้ รวมทั้งคำถามที่พบบ่อยและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวข้อง

บทนำ

การกำหนดฤกษ์ยามที่เป็นมงคลถือเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพิธีกรรมทางศาสนาและการเฉลิมฉลองสำคัญๆ เช่น การบวช การสึกพระ และการแต่งงาน เดือนมกราคม 2568 เป็นช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษ บทความนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดในเดือนนี้ พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนงานสำคัญเหล่านี้

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือฤกษ์ที่ดีที่สุดสำหรับการบวชในเดือนมกราคม 2568

 • 9 มกราคม 2568 (วันจันทร์): ตรงกับวันศิริมงคลที่เรียกว่า “วันมงคล” เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการบวช
 • 13 มกราคม 2568 (วันศุกร์): เป็นฤกษ์ดีสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อศึกษาพระธรรมและพัฒนาจิตวิญญาณ
 • 19 มกราคม 2568 (วันพุธ): เหมาะสำหรับผู้ที่บวชเพื่อปฏิบัติธรรมและแสวงหาความสงบสุข

ฤกษ์สึกพระที่ดีที่สุดในเดือนมกราคม 2568 คือเมื่อใด

 • 18 มกราคม 2568 (วันอังคาร): ตรงกับฤกษ์ “โภคปัตฤกษ์” ซึ่งเป็นฤกษ์ดีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และประสบความสำเร็จ
 • 22 มกราคม 2568 (วันเสาร์): เป็นฤกษ์มงคลที่เรียกว่า “ปุญธฤกษ์” เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสึกพระเพื่ออุทิศตนให้กับชีวิตฆราวาส
 • 28 มกราคม 2568 (วันศุกร์): เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสึกพระเพื่อกลับไปใช้ชีวิตปกติหรือเพื่อปฏิบัติธรรมในรูปแบบอื่น

ฤกษ์แต่งงานที่ดีที่สุดในเดือนมกราคม 2568 สำหรับผู้ที่ราศีเมษคือเมื่อใด

 • 20 มกราคม 2568 (วันพฤหัสบดี): ตรงกับฤกษ์ “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งเป็นฤกษ์ดีสำหรับการเริ่มต้นใหม่ๆ รวมถึงการแต่งงาน
 • 26 มกราคม 2568 (วันเสาร์): เป็นฤกษ์ “โภคทรัพย์ฤกษ์” ซึ่งเป็นฤกษ์มงคลสำหรับการแต่งงานและการสร้างครอบครัว
 • 30 มกราคม 2568 (วันพุธ): เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแต่งงานเพื่อสานสัมพันธ์และสร้างรากฐานที่มั่นคง

ฤกษ์บวช

*วัน“ศีลวเสวธฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการบวชเพื่อปฏิบัติธรรม
 • เสริมความมั่นคงทางจิตใจ
 • ช่วยให้จิตใจแน่วแน่

*วัน“สหธาตฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการบวชเพื่อศึกษาพระธรรม
 • เสริมความรู้และความเข้าใจในหลักธรรม
 • ช่วยให้เจริญในทางธรรมได้อย่างรวดเร็ว

*วัน“อภิเชษฐฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการบวชเพื่อปฏิบัติข้อวัตรต่างๆ
 • เสริมความขยันหมั่นเพียร
 • ช่วยให้ประสบความสำเร็จในกิจที่ทำ

*วัน“วิสุทธิมุหฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการบวชเพื่อทำสมาธิภาวนา
 • เสริมความสงบจิตใจ
 • ช่วยให้จิตใจผ่องใสและเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้น

*วัน“อธิมุขฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ
 • เสริมความกตัญญูกตเวที
 • ช่วยให้ผู้ล่วงลับได้รับผลบุญที่ผู้บวชอุทิศให้

ฤกษ์สึกพระ

*วัน“โภคปัตฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการสึกพระเพื่อประกอบอาชีพ
 • เสริมความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • ช่วยให้มีรายได้และความมั่นคง

*วัน“ปุญธฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการสึกพระเพื่อปฏิบัติธรรมในรูปแบบฆราวาส
 • เสริมความเจริญในด้านจิตใจ
 • ช่วยให้มีสติปัญญาและความเข้าใจในธรรม

*วัน“มหัทธโนฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการสึกพระเพื่อทำธุรกิจหรือค้าขาย
 • เสริมความมั่งคั่งร่ำรวย
 • ช่วยให้กิจการเจริญรุ่งเรือง

*วัน“โภคทรัพย์ฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการสึกพระเพื่อแต่งงานและสร้างครอบครัว
 • เสริมความสุขและความสมหวัง
 • ช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข

*วัน“วุฒิฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการสึกพระเพื่อรับราชการหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
 • เสริมบารมีและอำนาจ
 • ช่วยให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ฤกษ์แต่งงาน

*วัน“ศุภฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อสร้างชีวิตคู่ที่มั่นคง
 • เสริมความรักและความผูกพัน
 • ช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่นและมีความสุข

*วัน“มหัทธโนฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อสร้างฐานะที่มั่นคง
 • เสริมความร่ำรวยและความเจริญ
 • ช่วยให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่งคงและสุขสบาย

*วัน“โภคทรัพย์ฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวที่มีความสุข
 • เสริมความรักและความผูกพันของครอบครัว
 • ช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข

*วัน“วิสุทธิมุหฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อสร้างความรักที่บริสุทธิ์
 • เสริมความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคู่
 • ช่วยให้ชีวิตคู่มีความรักและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

*วัน“อธิมุขฤกษ์”*

 • เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อสร้างชีวิตคู่ที่สมหวัง
 • เสริมความโชคดีและความเจริญ
 • ช่วยให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จและความสุข

สรุป

การเลือกฤกษ์ที่เป็นมงคลสำหรับพิธีกรรมสำคัญ เช่น การบวช การสึกพระ และการแต่งงาน เป็นประเพณีที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย บทความนี้ได้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเดือนมกราคม 2568 โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษ โดยคำนึงถึงคำถามที่พบบ่อยและประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้อง ผู้อ่านสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพิธีสำคัญเหล่านี้และเพื่อให้แน่ใจว่าพิธีกรรมจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญแก่ชีวิต

แท็กคำหลัก

 • ฤกษ์บวช
 • ฤกษ์สึกพระ
 • ฤกษ์แต่งงาน
 • เดือนมกราคม 2568
 • ราศีเมษ
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง