ฤกษ์มงคลบวชมีนาคม 2568 ช่วยให้คุณมีโชคดีอยู่เสมอ
 1. ข่าววันนี้ News
kct18 เมษายน 2024

ฤกษ์มงคลบวชมีนาคม 2568 ช่วยให้คุณมีโชคดีอยู่เสมอ

ฤกษ์มงคลบวชมีนาคม 2568 ช่วยให้คุณมีโชคดีอยู่เสมอ บทนำ ก […]

ฤกษ์มงคลบวชมีนาคม 2568 ช่วยให้คุณมีโชคดีอยู่เสมอ

บทนำ

การบวชเป็นหนึ่งในประเพณีที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมไทย โดยเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและฝึกฝนจิตใจให้สงบสุข หากท่านกำลังวางแผนที่จะบวชในปี 2568 เรามีฤกษ์มงคลที่เหมาะสมมาแนะนำ เพื่อช่วยให้ท่านมีโชคดีอยู่เสมอ

ฤกษ์มงคลบวชมีนาคม 2568

 • วันที่ 1 มีนาคม 2568 (วันพุธ) เวลา 09.09 น.
 • วันที่ 5 มีนาคม 2568 (วันอาทิตย์) เวลา 09.09 น.
 • วันที่ 12 มีนาคม 2568 (วันอาทิตย์) เวลา 09.09 น.
 • วันที่ 19 มีนาคม 2568 (วันอาทิตย์) เวลา 09.09 น.
 • วันที่ 26 มีนาคม 2568 (วันอาทิตย์) เวลา 09.09 น.

FAQ

1. การบวชมีข้อจำกัดอะไรบ้าง
การบวชมีข้อจำกัดดังนี้

 • ต้องเป็นชายที่เกิดมาครบถ้วนบริบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ไม่ได้อยู่ในระหว่างการถูกคุมขังหรือต้องโทษทางอาญา
 • ไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่ได้เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพทางร่างกายหรือจิตใจจนไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้

2. การเตรียมตัวก่อนบวชมีอะไรบ้าง
การเตรียมตัวก่อนบวช ได้แก่

 • ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
 • ฝึกฝนจิตใจให้สงบและปล่อยวาง
 • เตรียมเครื่องอัฐบริขารสำหรับการบวช
 • แจ้งบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ให้รับทราบ

3. หลังจากบวชแล้วต้องปฏิบัติอย่างไร
หลังจากบวชแล้วพระภิกษุต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

 • รักษาศีล 227 ข้อ
 • หมั่นศึกษาพระธรรมคำสอน
 • ฝึกเจริญสติสมาธิ
 • เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ฤกษ์มงคลตามวันเกิด

วันอาทิตย์

 • ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เหมาะกับการบวชในฤกษ์วันที่ 1, 5, 12, 19 และ 26 มีนาคม 2568
 • ฤกษ์นี้จะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว

วันจันทร์

 • ผู้ที่เกิดวันจันทร์เหมาะกับการบวชในฤกษ์วันที่ 1, 5, 12, 19 และ 26 มีนาคม 2568
 • ฤกษ์นี้จะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว

วันอังคาร

 • ผู้ที่เกิดวันอังคารเหมาะกับการบวชในฤกษ์วันที่ 1, 5, 12, 19 และ 26 มีนาคม 2568
 • ฤกษ์นี้จะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว

วันพุธ

 • ผู้ที่เกิดวันพุธเหมาะกับการบวชในฤกษ์วันที่ 1, 5, 12, 19 และ 26 มีนาคม 2568
 • ฤกษ์นี้จะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว

วันพฤหัสบดี

 • ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเหมาะกับการบวชในฤกษ์วันที่ 1, 5, 12, 19 และ 26 มีนาคม 2568
 • ฤกษ์นี้จะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว

วันศุกร์

 • ผู้ที่เกิดวันศุกร์เหมาะกับการบวชในฤกษ์วันที่ 1, 5, 12, 19 และ 26 มีนาคม 2568
 • ฤกษ์นี้จะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว

วันเสาร์

 • ผู้ที่เกิดวันเสาร์เหมาะกับการบวชในฤกษ์วันที่ 1, 5, 12, 19 และ 26 มีนาคม 2568
 • ฤกษ์นี้จะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว

สรุป

การบวชเป็นประเพณีอันสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมไทย หากท่านกำลังวางแผนที่จะบวชในปี 2568 เราขอแนะนำให้ท่านเลือกฤกษ์มงคลที่เหมาะสมตามวันเกิดของท่าน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ท่านมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว

คำหลักที่เกี่ยวข้อง

 • ฤกษ์มงคลบวช
 • มีนาคม 2568
 • โชคลาภ
 • เงินทองไหลมาเทมา
 • สุขภาพแข็งแรง
 • อายุยืนยาว
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง