วันฤกษ์ดี ฤกษ์ลาบวชพฤศจิกายน 2567 ฤกษ์ดีช่วยเพิ่มโชคลาภ
 1. ข่าววันนี้ News
kct11 มิถุนายน 2024

วันฤกษ์ดี ฤกษ์ลาบวชพฤศจิกายน 2567 ฤกษ์ดีช่วยเพิ่มโชคลาภ

วันฤกษ์ดี ฤกษ์ลาบวชพฤศจิกายน 2567 ฤกษ์ดีช่วยเพิ่มโชคลาภ […]

วันฤกษ์ดี ฤกษ์ลาบวชพฤศจิกายน 2567 ฤกษ์ดีช่วยเพิ่มโชคลาภ

บทนำ

การบวชเป็นประเพณีสำคัญในวัฒนธรรมไทยที่ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต การเลือกวันฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการลาบวชจึงมีความสำคัญ เพื่อเพิ่มโชคลาภและความเจริญก้าวหน้าให้กับผู้บวชและครอบครัว ในบทความนี้ เราจะนำเสนอวันฤกษ์ดีสำหรับการลาบวชในเดือนพฤศจิกายน 2567 พร้อมคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์

FAQ

1. อะไรคือวันฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลาบวชในเดือนพฤศจิกายน 2567?

วันฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลาบวชในเดือนพฤศจิกายน 2567 คือวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06.43 น.

2. วันฤกษ์มีผลกระทบอย่างไรต่อการลาบวช?

การเลือกวันฤกษ์ที่เหมาะสมเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้บวช ทำให้การบวชประสบความสำเร็จและได้รับผลบุญอย่างเต็มที่

3. นอกจากวันฤกษ์แล้ว มีปัจจัยใดอีกบ้างที่ควรคำนึงถึงในการเลือกฤกษ์ลาบวช?

ปัจจัยอื่นๆ ที่ควรคำนึงถึง ได้แก่ ดวงของผู้บวช วันเกิดของผู้บวช และวันเกิดของพ่อแม่

วันฤกษ์ลาบวช เดือนพฤศจิกายน 2567

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2567

 • เวลา 06.43 น.
 • วันธงชัย
 • ตกฤกษ์เพชรฤกษ์
 • เป็นวันฤกษ์ดี เหมาะสำหรับการทำพิธีมงคลต่างๆ รวมถึงการลาบวช
 • ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้บวชและครอบครัว
 • ทำให้การบวชประสบความสำเร็จและได้รับผลบุญอย่างเต็มที่

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2567

 • เวลา 08.59 น.
 • วันอุบาทว์ ผ่านพ้น
 • ตกฤกษ์มหัธโนฤกษ์
 • เหมาะสำหรับการทำบุญและพิธีกรรมต่างๆ
 • ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภและความมั่งคั่งให้กับผู้บวช
 • ทำให้การบวชช่วยเพิ่มพูนบารมีและความเจริญก้าวหน้า

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2567

 • เวลา 09.43 น.
 • วันอาทิตย์ ผ่านพ้น
 • ตกฤกษ์โสภณฤกษ์
 • เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และการทำกิจกรรมมงคล
 • ช่วยเสริมเรื่องการเงินและความสำเร็จในชีวิตให้กับผู้บวช
 • ทำให้การบวชช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและฐานะให้มั่นคง

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2567

 • เวลา 09.49 น.
 • วันอุโบสถ
 • ตกฤกษ์อโรคยาฤกษ์
 • เหมาะสำหรับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและการบำรุงสุขภาพ
 • ช่วยเสริมเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงและอายุยืนยาวให้กับผู้บวช
 • ทำให้การบวชช่วยปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2567

 • เวลา 10.20 น.
 • วันจันทร์ ผ่านพ้น
 • ตกฤกษ์ฤกษ์มงคล
 • เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง
 • ช่วยเสริมเรื่องชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับผู้บวช
 • ทำให้การบวชช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิต

บทสรุป

การเลือกวันฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการลาบวชเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับการบวช ทำให้ได้รับผลบุญอย่างเต็มที่และเพิ่มโชคลาภให้กับผู้บวชและครอบครัว โดยวันฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลาบวชในเดือนพฤศจิกายน 2567 คือวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06.43 น. หากไม่สามารถเลือกวันดังกล่าวได้ ก็สามารถเลือกวันฤกษ์อื่นๆ ที่แนะนำในบทความนี้ได้ตามความสะดวกและความเหมาะสม

คำสำคัญ

 • ฤกษ์ลาบวช
 • วันฤกษ์ดี
 • วันบวช
 • โชคลาภ
 • ความสำเร็จ
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง